Rozmluvy a naslouchání – seminář: 

V rozhovorech s našimi blízkými, s kolegy, s kamarády, se můžeme cítit různě. Záleží na tom, jakým způsobem si naše sdělení předáváme.

V semináři se zaměřujeme na empatické naslouchání a vyjadřování se, na způsob komunikace, který nás vede   k uvědomění si a uspokojení našich potřeb a potřeb lidí, se kterými si povídáme. Je veden zážitkovou formou –  interaktivně, v komorním prostředí v domě na Starém Městě, v malé skupině – maximálně 6 až 8 osob. 

Pomáháme účastníkům hledat v jejich životní situaci taková řešení, aby se jim a jejich blízkým žilo dobře a aby řešení, která se jim v semináři otevřou, vedla na jejich životní cestě k trvalejší změně.

Celodenní sobotní seminář probíhá v době od 9 do 19h.

Maximální počet účastníků je 6 osob – Cena semináře je pro osobu 950,- Kč

Termíny seminářů: 4.4. 2020   23.5. 2020   31.10. 2020

Středeční tříhodinový seminář probíhá v době od 18 do 21h.

Maximální počet účastníků je 8 osob – Cena semináře je pro jednu osobu 500,- Kč

Termíny seminářů:  18.3. 2020   18.4. 2020   18.5. 2020

Semináře vedou lektorky: Mgr. Pavla Brhlíková – Mgr. Eva Písecká – Mgr. Hana Tománková

Na seminář se můžete přihlásit:

e-mailem: these@these.one  –  na webu: these.one   –  tel.: 604 628 004

Seminář budete mít rezervovaný na max. 5 dní. Během této doby je dle zaslaných platebních údajů nezbytné uhradit platbu Vámi zvolené akce. V opačném případě bude Vaše místo po 5ti dnech nabídnuto dalším zájemcům.

Na seminářích je k dispozici zdarma občerstvení, káva, čaj, voda.

Storno podmínky: 5 a více pracovních dní před začátkem akce – vrácení 100% ceny. Platba za akci se nevrací při odhlášení méně než 5 dnů před začátkem akce, je možné poslat za sebe náhradníka.

Semináře se konají v poradně pro vztahy a rodinu – Thése: Rybná 1, Praha 1 – Staré Město