Klienti, kteří se nemohou dostavit osobně do poradny, nás požádali o možnost konzultace prostřednictvím Skype. Tuto formu konzultace nyní nově zavádíme.