aneb co je nenásilná komunikace?

Nosnou myšlenkou semináře je seznámení účastníků s možností komunikovat nenásilnou formou.

Všichni jsme ovlivnění výchovou a kulturou, ze které pocházíme. Získané předsudky nás znesvobodňují a ovlivňují naše možnosti porozumění v komunikaci s druhými s ohledem na jejich i naše potřeby. Stává se nám, že neřekneme druhým to, co opravdu chceme, uzavřeme dohodu, kterou nechceme, během rozhovoru se musíme obhajovat, bránit, přesvědčovat druhé, necítíme se dobře.

Díky nenásilnému způsobu vyjadřování se můžeme domlouvat tak, aby nám všem bylo dobře. Mluvíme spolu otevřeně, bez jakéhokoliv nátlaku, manipulace a mentorování, spolupracujeme.

Nenásilná komunikace nás učí nahradit získané neefektivní komunikační návyky, zbavuje nás předsudků. V komunikaci se nově zaměříme na to, co obohacuje náš život i život druhých.

Nenásilná komunikace (Nonviolent communication) je metoda, jejíž postupy vyvinul Marshall B. Rosenberg, Ph.D. 

Termín: 9. 10. 2021 od 10 do 13 hodin – úvodní seminář, na který navazují další dva pokračující semináře

Cena: 700,- Kč

Lektorují:

Mgr. Pavla Brhlíková a Mgr. Eva Písecká