Otevřené skupiny rodičů se konají každou středu v sudém týdnu od 18:00 hodin do 20:00 hodin. Registrujte se nejpozději 1 den předem. Maximální počet účastníků ve skupině je 10 osob. Skupina je vedena psychoterapeuty, mediátory, kteří pracují v oblasti řešení konfliktů mezi partnery, rodiči. V rodinné problematice týkající se rozvodu, rozchodu a péče o děti, domácího násilí, mají praxi několik let.

Na skupinu je možné se přihlásit zde.