V únoru 2024 nově otevíráme dvě skupiny pro děti ve věku 7 až 10 let a  pro dospívající od 11 do 13 let.

Skupiny jsou určené pro děti a dospívající, kteří čelí obtížným  rodinným situacím, jako je rozchod rodičů nebo konflikty v rodině.  Zaměřují se na poskytování podpory, která pomáhá dětem nejen zvládat  životní výzvy, ale i se rozvíjet a růst navzdory nim.

Chápeme, že změny v rodině mohou být pro děti těžkým břemenem. Proto  je naším cílem jim poskytnout bezpečné prostředí, kde mohou volně  vyjadřovat pocity a sdílet zkušenosti nejen s dospělými, ale i s  vrstevníky.

Dětské skupiny v poradně Thése jsou pro ty, kteří potřebují:

– Postěžovat si (nejen) na rodiče v klidném a důvěrném prostředí.
– Sdělit svoje trápení s někým, kdo rozumí.
– Dostat podporu a pochopení v náročné situaci.
– Naučit se zvládat konflikty ve škole a doma.
– Naučit se vyjadřovat emoce bezpečným způsobem.