POZVÁNKA 

na semináře pro rodiče v roce 2019

Thése – poradna pro vztahy a rodinu pořádá pro rodiče v roce 2019 tyto semináře:

 • 30. 1. 2019 – Rodičovské rozhovory, aneb rozchod dohodou. Seminář je veden jako
  ochutnávka služby Rodinná mediace, která pomáhá rodičům řešit jejich nelehkou situaci
  v době rozchodu/rozvodu.
 • 27. 2. 2019 – Nenásilná komunikace, aneb jak si neubližovat v komunikaci. Seminář je
  interaktivní, rodiče si vyzkouší nekonfliktní způsob komunikace pomocí technik nenásilné
  komunikace.
 • 27. 3. 2019 – Dopad konfliktu rodičů na vývoj dítěte – na psychické a sociální úrovni.
 • 10. 4. 2019 – Dopad konfliktu rodičů na vývoj dítěte – na somatické úrovni.
 • 22. 5. 2019 – Rodičovské rozhovory, aneb rozchod dohodou. Seminář je veden jako
  ochutnávka služby Rodinná mediace, která pomáhá rodičům řešit jejich nelehkou situaci
  v době rozchodu/rozvodu.
 • 19. 6. 2019 – Nenásilná komunikace, aneb jak si neubližovat v komunikaci. Seminář je
  interaktivní, rodiče si vzájemně vyzkouší nekonfliktní způsob komunikace pomocí technik
  nenásilné komunikace.
 • 25. 9. 2019 – Rodičovské rozhovory, aneb rozchod dohodou. Seminář je veden jako
  ochutnávka služby Rodinná mediace, která pomáhá rodičům řešit jejich nelehkou situaci
  v době rozchodu/rozvodu.
 • 23. 10. 2019 – Nenásilná komunikace, aneb jak si neubližovat v komunikaci. Seminář je
  interaktivní, rodiče si vyzkouší nekonfliktní způsob komunikace pomocí technik nenásilné
  komunikace.
 • 13. 11. 2019 – Rodičovské rozhovory, aneb rozchod dohodou. Seminář je veden jako
  ochutnávka služby Rodinná mediace, která pomáhá rodičům řešit jejich nelehkou situaci
  v době rozchodu/rozvodu.

Místo konání: Rybná 1, Praha 1 Staré Město
Čas: 16 – 18 hodin
Na seminář je potřeba se předem přihlásit: e-mailem na these@these.one; na webu: these.one;
nebo telefonicky na (+420) 604 628 004.
Počet účastníků je omezený, seminář poskytujeme zdarma.
Seminář vedou lektorky zabývající se dlouhodobě rodinnou problematikou.

Těšíme se na Vás.